Соціологія реклами та зв'язків з громадськістю

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

5
6

Додаткові матеріали

code

ВД5.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента (перелік 5). Дисципліна має на меті вивчення взаємозв’язку і взаємодії реклами та зв’язків з громадськістю із соціальною життєдіяльністю людей з точки зору соціальних інституцій, соціальних організацій, соціальних відносин і групової поведінки; а також процесу споживання, який за допомогою рекламного впливу перетворюється на постійний і суб’єктивно важливий. Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів наукового підходу і правильного розуміння проблем функціонування реклами та зв’язків з громадськістю в сучасному суспільстві. Курс акумулює теоретичні та практичні знання про різні аспекти застосування інструментів соціальної комунікації, спрямованої на ідентифікацію потреб та інтересів соціальних груп. Панорамне уявлення про шлях розвитку комунікаційної галузі дозволяє підготувати Студента до вирішення практичних комунікаційних завдань, сформувати у нього необхідні професійні компетенції, цінності та кругозір.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія