Соціологія релігії

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до переліку вибіркового блоку 1 «Соціологія соціальних проблем» і спрямована на ознайомлення студентів з релігійними процесами і явищами в сучасному українському суспільстві. Особлива увага приділяється аналізу проблем сучасного стану релігії та релігійності в Україні. Отримані знання в подальшому можуть бути використані як для теоретичних, так і прикладних досліджень реального стану релігійної ситуації, критичного осмислення сучасних релігійних процесів в Україні, що забезпечуватиме поглиблення знань щодо релігійних процесів сьогодення, їх здатності забезпечувати консолідацію суспільства.

Language of instruction

English