Соціологія релігійних та міграційних процесів

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.01

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до дисциплін вибору студента (вибірковий перелік «Соціологія соціальних проблем»). Вона спрямована на ознайомлення студентів з реальним станом релігійних та міграційних процесів у сучасному українському суспільстві. Особлива увага приділяється аналізу економічних, соціальних, культурних, політичних, демографічних чинників, які значною мірою обумовлюють інтегруючу і диференціюючу спрямованість цих процесів, позначаючись не лише на консолідації суспільства, але й на прискоренні (або гальмуванні) успішного його розвитку. Отримані знання в подальшому можуть бути використані як для теоретичних, так і прикладних досліджень стану міжетнічних та міжконфесійних відносин в Україні, проблем зростання трудової міграції та вимушеної міграції в країні, особливостей сучасних релігійних та міграційних процесів в українському суспільстві.

Language of instruction

English