Соціологія релігійних та міграційних процесів у великих містах

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК2.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Урбаністичні студії» і спрямована на надання знань про явища релігійності, міграції та можливі варіанти політичних рішень, що можуть бути застосовані для місцевого впровадження, а також характеристики досліджень тенденцій релігійних та міграційних процесів, що властиві сучасним великим містам. Якість засвоєння матеріалу забезпечується поєднанням групової роботи у вигляді дискусій та виконання індивідуальних аналітичних завдань та аналізом реальних тематичних дослідницьких проектів.

Language of instruction

Ukrainian