Соціологія соціальної роботи

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціальні комунікації"

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.1

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціальні комунікації» і сприяє формуванню системних уявлень про соціологію соціальної роботи як галузі сучасного соціологічного знання та практики соціальних технологій.

Language of instruction

Ukrainian