Соціологія соціальної роботи

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціальні комунікації» і сприяє формуванню системних уявлень про соціологію соціальної роботи як галузі сучасного соціологічного знання та практики соціальних технологій.

Language of instruction

Ukrainian