Соціологія соціальної роботи

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ03.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Соціологія соціальної роботи» відноситься до дисциплін вибіркового блоку «Соціальні комунікації» і сприяє формуванню системних уявлень про соціологію соціальної роботи як галузь сучасного соціологічного знання та практики соціальних технологій.

Language of instruction

Ukrainian