Соціологія соціальних груп

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціальні комунікації"

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ03.02

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на формування професійних навичок ідентифікації ознак, класифікації та типологізації соціальних груп як ключового об'єкта взаємодії, кооперації та узгодження очікувань індивідів в межах соціальної структури суспільства. Дисципліна закладає основи сучасного наукового світогляду в контексті виокремлення соціальних груп, а також встановлення специфіки різних стадій процесуального виміру соціальних груп при формуванні та інтенсифікації соціальних взаємодій. Практична реалізація отриманих навичок може бути застосована при підготовці рекомендацій щодо розробки інструментального забезпечення соціального прогнозування об’єкту соціологічного дослідження, пов'язаного з структурним виміром сучасного суспільства.

Language of instruction

Ukrainian