Соціологія соціальних змін

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК32

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Рівень соціологічного знання суттєво впливає на спрямованість соціальних змін; фаховий підхід до процесу соціальних трансформацій передбачає знання та застосування існуючих теорій соціальних змін, що є основною метою навчальної дисципліни; особлива увага приділяється теоретичній інтерпретації соціальних змін та змісту практичних досліджень соціальних змін у сучасних суспільствах, аналізу сучасних концепцій трансформації суспільства, теоретико-концептуальному поясненню "посткомуністичних трансформацій", тенденціям соціальних і культурних змін в сучасному українському суспільстві.

Language of instruction

Ukrainian