Соціологія суспільних рухів

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК2.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Головна ідея навчальної дисципліни передбачає ознайомлення з проблемами сучасної соціології суспільних рухів. Особлива увага приділяється аналізу практичних досліджень суспільних рухів у сучасних суспільствах як ресурсу для зміни соціальних практик та інститутів. Навчальна дисципліна розширює наукові уявлення про характер, зміст, еволюцію та сучасний стан колективних суб’єктів соціальної динаміки. Отримані знання в подальшому можуть бути використані для теоретичних та прикладних соціологічних досліджень особливостей низових ініціатив, ролі мережевих структур у формуванні неформальних практик структур громадянського суспільства.

Language of instruction

Ukrainian