Соціологія суспільних рухів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

6

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВД6.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Головна ідея навчальної дисципліни передбачає ознайомлення з проблемами сучасної соціології суспільних рухів. Особлива увага приділяється аналізу практичних досліджень суспільних рухів у сучасних суспільствах як ресурсу для зміни соціальних практик та інститутів. Навчальна дисципліна розширює наукові уявлення про характер, зміст, еволюцію та сучасний стан колективних суб’єктів соціальної динаміки. Отримані знання в подальшому можуть бути використані для теоретичних та прикладних соціологічних досліджень особливостей низових ініціатив, ролі мережевих структур у формуванні неформальних практик структур громадянського суспільства.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія