Соціологія суспільних рухів та громадянського суспільства

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ5.9

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологія суспільних рухів та громадянського суспільства» відноситься до вибіркового блоку «Соціальна аналітика» і спрямована на ознайомлення з проблемами сучасної соціології суспільних рухів; особлива увага приділяється аналізу практичних досліджень суспільних рухів у сучасних суспільствах як ресурсу для зміни соціальних практик та інститутів; отримані знання в подальшому можуть бути використані для теоретичних та прикладних соціологічних досліджень особливостей низових ініціатив, ролі мережевих структур у формуванні неформальних практик структур громадянського суспільства, дослідження актуальних проблем формування та механізмів функціонування громадянського суспільства в Україні.

Language of instruction

Ukrainian