Соціологія символу

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна передбачає на підставі теоретичних і методологічних засад символічного аналізу як сучасного інструменту дослідження складних соціальних об’єктів, явищ і процесів, опанування методами, методиками, процедурами і технологіями соціологічного аналізу символічної реальності як соціального явища. Вивчення дисципліни дозволить випускникам факультету вільно оперувати термінами соціології символу; розробляти програму та інструментарій досліджень задля пізнання символічної реальності; користуватися логікою практичного застосування методу символічного аналізу; виявляти латентні тенденції та функції, що властиві символічній реальності.

Language of instruction

Ukrainian