Соціологія символу

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ2.07

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна передбачає на підставі теоретичних і методологічних засад символічного аналізу як сучасного інструменту дослідження складних соціальних об’єктів, явищ і процесів, опанування методами, методиками, процедурами і технологіями соціологічного аналізу символічної реальності як соціального явища. Вивчення дисципліни дозволить випускникам факультету вільно оперувати термінами соціології символу; розробляти програму та інструментарій досліджень задля пізнання символічної реальності; користуватися логікою практичного застосування методу символічного аналізу; виявляти латентні тенденції та функції, що властиві символічній реальності.

Language of instruction

Ukrainian