Соціологія телебачення та Інтернету

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС10.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологія телебачення та Інтернету» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з переліку 1). Поява та розвиток засобів масової інформації і, зокрема соціальних медіа, породжує нові виклики у дослідження соціальної реальності; примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації, зокрема, в мережі Інтернет та на телебаченні. У даній дисципліні вивчається історія, теорія та засоби дослідження ЗМІ.

Language of instruction

Ukrainian