Соціологія телебачення та Інтернету

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Додаткові матеріали

code

ВК4.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологія телебачення та Інтернету» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “ Соціологічне забезпечення управлінських процесів ” (Вибір з переліку 2). Поява та розвиток засобів масової інформації і, зокрема соціальних медіа, породжує нові виклики у дослідження соціальної реальності; примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації, зокрема, в мережі Інтернет та на телебаченні. У даній дисципліні вивчається історія, теорія та засоби дослідження ЗМІ.

Language of instruction

Ukrainian