Соціологія вільного часу і дозвілля

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Блок за вибором

MS: Sociology of Socio-Cultural Sphere

Курс

6

Семестр

3

Робоча програма українською

Working Program