Соціологія здоров'я

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВС12.04

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента з Переліку №3. Предмет навчальної дисципліни «Соціологія здоров’я» включає вироблення у студентів здатності до обґрунтованого пояснення соціальних чинників формування здоров’я соціальних спільнот, груп та індивідів в певному суспільному середовищі, методи його збереження, покращення та розвитку.

Language of instruction

Ukrainian