Соціологія здоров'я

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС12.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента з Переліку №3. Предмет навчальної дисципліни «Соціологія здоров’я» включає вироблення у студентів здатності до обґрунтованого пояснення соціальних чинників формування здоров’я соціальних спільнот, груп та індивідів в певному суспільному середовищі, методи його збереження, покращення та розвитку.

Language of instruction

Ukrainian