Соціологія життєвого успіху

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Personality and Gender"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ06.05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціологія особистості та гендеру» і вводить студентство у тематику із стратегії досліджень життєвого успіху в сучасних суспільствах. На основі порівняльного аналізу соціокультурних контекстів опановуються сучасні методи соціологічного аналізу та досліджень життєвого успіху в різних типах суспільного порядку (модерного - американського, західноєвропейського, радянського: та перехідного - пострадянського, постмодерного), у різних професійних середовищах, скрізь призму гендерного та особистісного виміру (вікового та поколінського). Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування і розвиток сучасного професійного уявлення щодо стратегій життєвого успіху особистісному та соціальному вимірі в різних соціокультурних середовищах.

Language of instruction

Ukrainian