Соціологія знання

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Курс

4

Семестр

8

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча програма

Самостійна робота студентів