Соціологія знання

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ11.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Професійна підготовка соціолога потребує знайомства студентів з особливим напрямком сучасних теоретичних досліджень, що охоплюються такою спеціальною дисципліною, як соціологія знання. В загальному плані остання є наукою про пізнання як соціокультурний процес, знання як інтелектуальний ресурс та види мислення, з допомогою яких цей ресурс продукується в тому чи іншому соціокультурному контексті. Предмет даної дисципліни становить особлива соціологічна наука - соціологія знання у тих формах, яких вона набула у процесі свого розвитку..

Language of instruction

Ukrainian