Соціологія зв’язків з громадськістю

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2017

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Курс

2

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча програма

Самостійна робота студентів