Соціологія зв'язків з громадськістю

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ03.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на формування навичок використання понятійного та методичного інструменту соціологічної науки для аналізу сутності системи зв’язків організації з цільовою аудиторією та її елементів, закономірності і випадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи і методи діяльності по формуванню і управлінню громадською думкою в інтересах організації і громадськості.

Language of instruction

Ukrainian