Соціологія зв'язків з громадськістю

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціальні комунікації"

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ03.03

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на формування навичок використання понятійного та методичного інструменту соціологічної науки для аналізу сутності системи зв’язків організації з цільовою аудиторією та її елементів, закономірності і випадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи і методи діяльності по формуванню і управлінню громадською думкою в інтересах організації і громадськості.

Language of instruction

Ukrainian