Sociology of Gender (English)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ОК19

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна дає студент(к)ам систематизацію знання про специфіку соціологічного підходу гендерних студій, сучасний стан гендерних відносин та гендерного порядку в Україні у порівнянні з іншими сучасними суспільствами. Студент(к)и ознайомляться з міжнародними порівняльними дослідженнями, які включають питання, пов'язані з гендерною проблематикою, і використають ці дані для подальшого наукового пошуку у напрямку гендерних досліджень. Курс базується на поєднанні лекцій та практичних занять. Основною діяльністю на практичних заняттях є дискусії, аналіз первинних та вторинних соціологічних даних. Наприкінці курсу студент(к)и представляють аналітичний звіт (до 10 сторінок) з соціологічного аналізу одної з актуальних проблем гендерного порядку, на основі опрацьованих публікацій та соціологічних даних \ або власної наукової розвідки. Викладання та навчання англійською мовою для посилення професійної мовної спроможності студентства, яке навчається у магістратурі.

Language of instruction

English