Spatial Data Analysis in R (Аналіз просторових даних в R)

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВД2.01

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Все соціальне життя відбувається в географічному просторі, який може виступати чинником, фасилітатором чи бар’єром для розгортання соціальних процесів та виникнення соціальних явищ. Дисципліна «Аналіз просторових даних в R» спрямована на набуття комплексу навичок, які дозволяють здійснювати повний цикл дослідницької роботи з геопросторовими даними – від їх добування до виведення статистичних висновків. Студенти навчаться використовувати OpenStreetMap та GoogleMaps для створення та добування геопросторових даних, відображати статистичну інформацію на картограмах і теплокартах та вимірювати зв’язки між змінними з урахуванням ефектів географічного простору.

Language of instruction

English