Статусна стратифікація в організаціях

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Labor Relations"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ08.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Соціологія трудових відносин» і спрямована на вивчення статусних вимірів організаційної діяльності (горизонтальних, вертикальних), формальних і неформальних, теоретико-методологічних стратегій їх вивчення, емпіричних способів вимірювання, ефектів цих вимірів для організаційної стійкості та ефективності.

Language of instruction

Ukrainian