Сучасна соціологічна теорія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2014

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Курс

2

Робоча програма українською

Working Program