Сучасні методи аналізу текстів

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ1.08

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Сучасне суспільство характеризується чи не надмірною переповненістю документами різного типу. Візуальні, текстові, відео- та аудіодокументи оточують сучасну особу посекундно. Такий стан справ вимагає певного рівня компетентності у використанні відповідних методів. До того ж із щоденним стрімким розвитком Інтернету на ринку праці для соціологів та маркетологів знання методів аналізу текстів є обов'язковою умовою. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з аналізу документів, вироблення практичних вмінь застосування сучасних методів та технік аналізу текстів.

Language of instruction

Ukrainian