Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень

Освітня програма

S
ST

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Курс

5

Семестр

2

Робоча програма українською

Working Program

Individual work