Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД3.01

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень» є дисципліною вільного вибору студента (Перелік 3. Дисциплін за вибором). В ході цього курсу студент навчиться розробляти програму маркетингового дослідження, її методологічний та процедурний розділ, робочий план дослідження; калькуляцію дослідження; визначати необхідний метод збору інформації, розробляти інструментарій та польову документацію методу; створювати вибірку за існуючими принципами, розраховувати об’єм вибіркової сукупності та похибку вибірки; в разі необхідності проводити ручну обробку отриманої інформації; проводити теоретичний аналіз одержаного емпіричного матеріалу; теоретичний аналіз одномірних та багатомірних розподілів, проводити інтерпретацію отриманих результатів; розробляти висновки та практичні рекомендації за результатами маркетингових досліджень; підготувати підсумковий звіт за результатами маркетингового дослідження.

Language of instruction

Ukrainian