Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

В ХІХ-ХХІ століттях розвиток став одним із головних завдань, яке ставили перед собою уряди, громадянські рухи, політичні сили. Однак що ж означає «розвиток» і як можливо його виміряти? Хто може і хто повинен його реалізовувати? Дисципліна «Сучасні суспільства, глобалізація та розвиток» пропонує широкий і контекстуалізований огляд еволюції дискурсу розвитку та розмаїття сучасних підходів до нього. Студенти ознайомляться із стратегіями розвитку, які висуваються та реалізуються різними суспільними силами сучасності, розходженнями та протистояннями між ними, а також навчаться аналізувати виклики та можливості, які створює для різних стратегій розвитку глобалізація.

Language of instruction

English