Сучасні тенденції в соціологічному теоретизуванні

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

CC07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Зміст дисципліни фокусується навколо дослідницьких інтересів студентів, з одного боку, і, з іншого боку, відкритий для обговорення найважливіших актуальних питань соціологічних міжнародних порівняльних досліджень. Робота зосереджена на аналізі та обговоренні' наукових публікацій у англомовних виданнях та у соціологічних рецензованих журналах з метою включення магістрантів в найбільш актуальний порядок денний академічних дебатів стосовно інноваційних результатів досліджень, які стимулюють розвиток новітньої теоретичної соціології. Формат роботи - лекції, практичні завдання та модульний контроль. Викладання та навчання англійською мовою сприяє посиленню професійної мовної спроможності магістрів, збагаченню їх та професійного академічного словника в соціологічній термінології, а також розвитку академічних навичок написання тез доповідей, навичок участі у дискусіях та підготовки презентацій.

Language of instruction

English