Сучасні теорії соціальної комунікації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.5

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Світ сучасності досить різноплановий, але ключовою формою соціальної взаємодії виступає соціальна комунікація у всіх проявах: і як міжособистісна, і як опосередкована (масова чи мережева). Поява нових форм, стимулює і нові наукові розвідки, що звичайно сприяє появі нових концептів в поясненні та інтерпретації соціальної комунікації. Відповідно нові теоретичні конструкти є умовами, що забезпечують фундамент для.здійснення досліджень у сфері соціальних комунікацій. Саме формування уявлення щодо інноваційного підходу до соціальної комунікації і складатиме «серцевину» дисципліни.

Language of instruction

Ukrainian