Сучасні теорії соціальної комунікації

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціальні комунікації"

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ03.01

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Світ сучасності досить різноплановий, але ключовою формою соціальної взаємодії виступає соціальна комунікація у всіх проявах: і як міжособистісна, і як опосередкована (масова чи мережева). Поява нових форм, стимулює і нові наукові розвідки, що звичайно сприяє появі нових концептів у поясненні та інтерпретації соціальної комунікації. Відповідно нові теоретичні конструкти є умовами, що забезпечують фундамент для здійснення досліджень у сфері соціальних комунікацій. Саме формування уявлення щодо інноваційного підходу до соціальної комунікації і складатиме «серцевину» дисципліни.

Language of instruction

Ukrainian