Технологічні виміри культури

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК19

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення механізмів реалізації технологічних аспектів культури та особливостей їх впливу на сучасне суспільство. Вона розглядає суспільне життя як цілісну систему культури, формує уявлення про соціальні технології як єдність культурного та соціального (людина-суспільство-культура); доводить ціннісно-смисловий характер соціальних технологій та розглядає соціальне середовище як домінантний тип прояву технологічних аспектів культури.

Language of instruction

Ukrainian