Технології ділового спілкування

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК11

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

«Технології ділового спілкування». Бурхливий розвиток соціальних інновацій та їх варіантів виникає в часи різноманітних соціальних, економічних, ідеологічних, природних криз тощо. Ядром кризи завжди є протиріччя між тим, що є, і тим, що має бути за потребами часу. У якості зовнішніх факторів, які спонукають введення інновацій в соціальній сфері, виявляються будь-які зміні в суспільстві, в соціальному устрої, економічні, ідеологічні зміни, міжнародні проекти, політичні пріоритети тощо. У запропонованому курсі “Технології ділового спілкування” розглянуто теоретико-методологічні основи інноваційної діяльності в соціальній сфері, окреслено сутність інновацій та специфіку інновацій у соціальній роботі, представлено методи пошуку нових ідей, різні погляди на причини опору інноваціям та методи подолання перешкод. Ознайомлення студентів з основами технологій ділового сплкування, сприяє не лише формуванню належного професійного рівня та готовності до роботи у даному напрямі, а й розвитку особистої громадянської відповідальності, соціальної та суспільної активності. Зміст лекцій відповідає вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти в галузі соціальної роботи з курсу «Технології ділового спілкування».

Language of instruction

Ukrainian