Технології дослідження медіа

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Медіасвіт сучасності досить різноплановий і навіть складно сказати ми маємо окремі паралельні світи: медіа і соціального чи все-таки «симбіоз», чи один плавно переходить в інший. Така активізація медіа простору його впливу на свідомість індивідів потребує і відповідного інструментарію дослідження, щоб розуміти ризики, та ті смислові посили які в ньому транслюються та їх наслідки. Це потребує знання як технологій так і розуміння доцільності їх використання.

Language of instruction

Ukrainian