Технології дослідження медіа

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ1.03

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Медіасвіт сучасності досить різноплановий і навіть складно сказати ми маємо окремі паралельні світи: медіа і соціального чи все-таки «симбіоз», чи один плавно переходить в інший. Така активізація медіа простору його впливу на свідомість індивідів потребує і відповідного інструментарію дослідження, щоб розуміти ризики, та ті смислові посили які в ньому транслюються та їх наслідки. Це потребує знання як технологій так і розуміння доцільності їх використання.

Language of instruction

Ukrainian