Технології громадського активізму

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Технології громадянського активізму» відноситься до вибіркового блоку «Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях» і спрямована на ознайомлення з проблемами сучасної соціології громадянського суспільства; особлива увага приділяється аналізу практичних досліджень громадянського активізму у сучасних суспільствах; отримані знання в подальшому можуть бути використані для теоретичних та прикладних соціологічних досліджень особливостей низових ініціатив, ролі мережевих структур у формуванні неформальних практик структур громадянського суспільства, дослідження актуальних проблем формування та механізмів функціонування громадянського суспільства в Україні.

Language of instruction

Ukrainian