Технології Інтернет-досліджень

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Блок [uk:field:field_specialization:course:label]

БС: "Прикладні соціологічні дослідження" [uk:field:field_specialization:#allowed_values:BS: "Applied sociological research"]

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

3 [uk:field:field_semester:#allowed_values:3]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ1.2

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Залік [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Pass-exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Навчальна дисципліна «Технології Інтернет-досліджень» с дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти, за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Розвиток інформаційно-комунікативного простору Інтернет, погіршення досяжності та зменшення рівня відповідей респондентів примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації. Одним з таких інструментів виступає інструментарій для проведення опитувань через Інтернет. У даній дисципліні вивчається безкоштовна оболонка для проведення опитувань LimeSurvey, переваги та недоліки веб-опитувань, можливості використання їх та перспективи.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian