Технології Інтернет-досліджень

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Технології Інтернет-досліджень» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Розвиток інформаційно-комунікативного простору Інтернет, погіршення досяжності та зменшення рівня відповідей респондентів примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації. Одним з таких інструментів виступає інструментарій дія проведення опитувань через Інтернет. Уданій дисципліні вивчається безкоштовна оболонка для проведення опитувань Lime Survey, переваги та недоліки веб-опитувань, можливості використання їх та перспективи.

Language of instruction

Ukrainian