Технології Інтернет-досліджень

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Прикладні соціологічні дослідження"

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ01.04

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Технології Інтернет-досліджень» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Розвиток інформаційно-комунікативного простору Інтернет, погіршення досяжності та зменшення рівня відповідей респондентів примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації. Одним з таких інструментів виступає інструментарій дія проведення опитувань через Інтернет. Уданій дисципліні вивчається безкоштовна оболонка для проведення опитувань Lime Survey, переваги та недоліки веб-опитувань, можливості використання їх та перспективи.

Language of instruction

Ukrainian