Технології Інтернет-досліджень

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ4.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Технології Інтернет-дослідженнь» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціальні технології” (Вибір з переліку 2). Розвиток інформаційно-комунікативного простору Інтернет, погіршення досяжності та зменшення рівня відповідей респондентів примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації. Одним з таких інструментів виступає інструментарій для проведення опитувань через Інтернет. У даній дисципліні вивчається безкоштовна оболонка для проведення опитувань LimeSurvey, переваги та недоліки вебопитувань, можливості використання їх та перспективи.

Language of instruction

Ukrainian