Технології Інтернет досліджень

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК6.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Технології Інтернет-дослідженнь» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологічне забезпечення управлінських процесів” (Вибір з переліку 4). Розвиток інформаційно-комунікативного простору Інтернет, погіршення досяжності та зменшення рівня відповідей респондентів примушує соціологів шукати нові інструменти для збору соціальної інформації. Одним з таких інструментів виступає інструментарій для проведення опитувань через Інтернет. У даній дисципліні вивчається безкоштовна оболонка для проведення опитувань LimeSurvey, переваги та недоліки веб-опитувань, можливості використання їх та перспективи.

Language of instruction

Ukrainian