Технології підготовки текстів

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК15

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Технології підготовки текстів» спирається на знання здобуті в результаті опанування різних соціологічних дисциплін. Зокрема ділової української мови. Основні предметні фокуси курсу: академічне письмо, наукові, медійні, повсякденні тексти, соціолекти, професійна мова. А також дискурсивне створення текстів, інтертекстуальне створення текстів, правила оформлення та цитування, соціолінгвістичний аналіз, семіотичний аналіз. Передбачає практикум з реферування, рецензування, формулювання тез, експертного оцінювання.

Language of instruction

Ukrainian