Технології політичного консалтингу

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

7

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ7.01

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна сприяє формуванню в професійній практиці майбутніх соціологів вмінь і навичок роботи з медіа та публічною інформацією, яка є важливим компонентом політичного консалтингу.

Language of instruction

Ukrainian