Технології політичного консалтингу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ7.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна сприяє формуванню в професійній практиці майбутніх соціологів вмінь і навичок роботи з медіа та публічною інформацією, яка є важливим компонентом політичного консалтингу.

Language of instruction

Ukrainian