Технології політичної реклами та маркетингу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

«Технології політичної реклами та маркетингу» є навчальною дисципліною вибіркового блоку дисциплін "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях", яка передбачає усвідомлення студентами специфіки функціонування сучасного політичного ринку в контексті застосування основних технологій виборчої інженерії та політичного рекламування.

Language of instruction

Ukrainian