Технології регулювання трудових відносин і відносин зайнятості

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Технології регулювання трудових відносин і відносин зайнятості» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», освітньої програми «соціальні технології». Ця дисципліна передбачає вивчення понятійно-категоріального апарату, принципів та функцій технологій регулювання трудових відносин, а також технологічних особливостей, форм і методів управління зайнятістю.

Language of instruction

Ukrainian