Технології роботи з персоналом

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.7

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian