Технології зв’язків з громадськістю

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ8.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного інструменту соціологічної науки для аналізу сутності системи зв’язків організації з цільовою аудиторією та її елементів, закономірності і випадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи і методи діяльності по формуванню і управлінню громадською думкою в інтересах організації і громадськості. Навчальна дисципліна «Технології зв’язків з громадськістю» підготовлена для студентів ОП «Соціальні технології», спеціальності "Соціологія" і, з одного боку, - є продовженням циклу загально гуманітарних курсів, з іншого - відкриває новий напрямок соціологічного аналізу зв’язків з громадськістю.

Language of instruction

Ukrainian