Технології зв’язків з громадськістю

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

8

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ8.01

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного інструменту соціологічної науки для аналізу сутності системи зв’язків організації з цільовою аудиторією та її елементів, закономірності і випадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи і методи діяльності по формуванню і управлінню громадською думкою в інтересах організації і громадськості. Навчальна дисципліна «Технології зв’язків з громадськістю» підготовлена для студентів ОП «Соціальні технології», спеціальності "Соціологія" і, з одного боку, - є продовженням циклу загально гуманітарних курсів, з іншого - відкриває новий напрямок соціологічного аналізу зв’язків з громадськістю.

Language of instruction

Ukrainian