Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ3.04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на поглиблення знань студентів про стан сучасної соціологічної теорії, ознайомлення їх із актуальними тенденціями розвитку соціології, представлення перспектив розвитку сучасного соціологічного теоретизування.

Language of instruction

Ukrainian