Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар)

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД2.09

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на поглиблення знань студентів про стан сучасної соціологічної теорії, ознайомлення їх із актуальними тенденціями розвитку соціології, представлення перспектив розвитку сучасного соціологічного теоретизування.

Language of instruction

English