Теорія антропосоціогенезу та макросоціологія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС10.09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна закладає основи сучасного наукового світогляду, ознайомлюючи студентів із найостаннішими досягненнями в вивченні еволюції людини та суспільства. Подаючи розвиток людини та людських суспільств у довгочасних масштабах, навчальна дисципліна формує розуміння ширшого контексту, історичної зумовленості та динамічності об’єкта дослідження соціології.

Language of instruction

Ukrainian