Теорія і практика країнознавчих досліджень

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до вибіркових дисциплін із Переліку вибіркових дисциплін №1 і викладається в третьому семестрі навчання на освітній програмі «Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology». Дисципліна спрямована на формування знань щодо країнознавства як наукової дисципліни та навичок країнознавчого аналізу. Ці знання допоможуть поглибити розуміння закономірностей соціально-економічного розвитку на глобальному та регіональному рівнях і розширити інструментарій соціологічного аналізу конкретних географічно локалізованих соціальних систем.

Language of instruction

English